Make your own free website on Tripod.com

  Refresh - F5! blueline.gif (2576 bytes)

Slavko.jpg (14247 bytes)

In Memoriam

SLAVKO B. KRAJINOVIĆ
diplomirani pravnik

  *  11.02.1943    U 02.01.1999.

Rođen u Sarajevu, u Mjedenici, od pokojnih Ljube i Ane, djetinjstvo i mladost sa roditeljima i sestrom Marijom-Micom, proveo u Ulici Valtera Perića, a zatim živio nakon ženidbe sa familijom svoje supruge kod FIS-a, u Ulici A. Cesarca, pa u svom stanu u Ulici Darovalaca krvi, a sredinom osamdesetih preselio sa porodicom na novu Breku, u Ulicu Bogdana Zimonjića, današnja Ulica H. Orlovića, gdje je proveo i posljednje dane.

Nakon četiri razreda osnovne škole upisao Klasičnu gimnaziju, u kojoj je maturirao 1962. godine, u čuvenom IV c razredu. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao 1966. godine.
Vojni rok služio u Školi rezervnih oficira u Bileći i zatim komandovao vodom pomorske pješadije na Visu.

Oženio 1968. godine Vesnu Guber koja je u skladnom braku rodila dva divna sina - Igora i Gorana. Radio kao advokatski pripravnik, a zatim na raznim stručnim poslovima u "Šipadu", Skupštini grada Sarajeva i u "Energoinvestu".

Od prvog do posljednjeg dana odbrambeno-oslobodilačkog rata u Armiji BiH kao običan borac (iako je imao čin rezervnog majora), dobrovoljac sa 49 godina, proveo u rovovima na prvim odbrambenim linijama oko Sarajeva.

Hrvao se hrabro, junački više od dvije godine sa teškom i opakom bolešću.
U prisustvu porodice, više stotina prijatelja, ratnih drugova i poznanika sahranjen na groblju "Sveti Josip" u Sarajevu, 5. januara 1999. godine u 13.00 sati.

SlavkuPorodica.gif (51277 bytes) SlavkuRaja (52429 bytes)
 

Nazad ] Zbogom prijatelju ]
              
blueline.gif (2576 bytes)
   Šaljite E-mail na: misho@soros.org.ba ili miso@ks.gov.ba ako imate prijedloga, komentara, a i kritika, naravno...  * Copyright © 2000. * Uređivano: 23-01-1999